قفسه خود ایستا

قفسه فروشگاهی با پایه خودایستا را می‌توان با صفحه‌ی پشت و یا توری‌مش بکار برد و برای زیبایی و جلب‌توجه بیشتر می‌توان از لایت‌باکس در بالای قفسه فروشگاهی استفاده کرد

تجهیزات فروشگاهی

قفسه و تجهیزات فروشگاهی شامل:جای حبوبات،سبد خرید،قفسه گرد،استند فروشگاهی،سبد میوه

انواع قفسه مشبک و نیمه سنگین

نصب آسان و وزن سبک سازه از جمله مزایای قفسه بندی مشبک و یا قفسه پیچ و مهره ای می باشد

هایپری - تجهیزات فروشگاهی - قفسه های فروشگاهی اکونومی - نیمه سنگسن و مشبک

فیلم کوتاهی از البرز صنعت گرمارودی